Τεχνική Εταιρεία BKM Works

Εκτύπωση

Υποστήριξη Κατασκευαστικών Έργων

Η BKM Works μια τεχνική εταιρεία με 4ης τάξης εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. και  εργοληπτική ικανότητα στην ανάληψη Δημόσιων έργων προυλογογισμού έως 15.000.000 €, εφαρμόζει από τις πρώτες ημέρες της σύστασεώς της καινοτόμες διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης.

Διαδικασίες που την καθιστούν ταχέως ανερχόμενη, με σημαντική αύξηση του όγκου εργασιών, σε συνθήκες άκρως απαιτητικές εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΒΚΜ Works σε μια εξίσου καινοτομό δράση της εμπιστεύεται το Δίκτυο Μηχανικών ΤοπογραφΩ στην τεχνική υποστήριξη των εργοταξίων της Πανελλαδικά, αλλά και στη διάχυση του κατασκευαστικού της έργου μέσω του Διαδικτύου. Το Δίκτυο Μηχανικών ΤοπογραφΩ παρέχει πλήρη κάλυψη σε θέματα παραλαβής και υλοποίησης των τεχνικών της έργων, όπως επίσης την παροχή συμβουλών στον εξοπλισμό και την οργάνωση της εταιρείας μέσω νέων τεχνολογιών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της BKM Works