Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Εταιρείες Φωτοβολταϊκών

Εκτύπωση

Για τις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των φωτοβολταϊκών το γραφείο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ø  Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ψηφιακού μοντέλου εδάφους στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87 -(ΚΩΔ. 701)-

Ø  Χάραξη φωτοβολταϊκών πάρκων στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων με υψηλή ακρίβεια
-(ΚΩΔ. 702)-

Όσον αφορά στους ιδιώτες παρέχεται η δυνατότητα διεκπεραίωση φακέλου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ.