Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Μεσιτικά Γραφεία

Εκτύπωση

Η συνεργασία με τα Μεσιτικά Γραφεία περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Ø  Τοπογραφικά διαγράμματα -(ΚΩΔ. 801)-

Ø  Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων σύμφωνα με το Ν.4014/11 -(ΚΩΔ. 802)-

Ø  Βεβαιώσεις μηχανικών για μεταβίβαση ακινήτου (αγοραπωλησία, γονική παροχή) -(ΚΩΔ. 803)-

Ø  Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ Ν.3661/2008 -(ΚΩΔ. 804)-

Ø  Εκτιμήσεις ακινήτων -(ΚΩΔ. 805)-

Όπως και με τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι κ.α., έτσι και με τα μεσιτικά γραφεία, με την ανάθεση εργασιών στο γραφείο παρέχονται πολύ ανταγωνιστικές τιμές.