Προσφερόμενες Υπηρεσείες σε Αρχιτέκτονες

Εκτύπωση

Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε Αρχιτέκτονες περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό υπηρεσίες που αφορούν και τους Πολιτικούς Μηχανικούς. Ωστόσο στη συνεργασία με τους Αρχιτέκτονες ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε:

Ø  Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων κτιρίων με χρήση τεχνικών για την επίτευξη υψηλής ακρίβειας -(ΚΩΔ. 201)-

Ø  Εντάξεις τοπογραφικών διαγραμμάτων στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 -(ΚΩΔ. 202)-

Ø  Αποτυπώσεις ιδιοκτησιών για την έκδοση οικοδομικών αδειών-(ΚΩΔ. 203)-

Ø  Εντοπισμός και οριοθέτηση της ακριβής θέσης των ακινήτων-(ΚΩΔ. 204)-

Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης και κυρίως ο κληρονόμος δε γνωρίζει την πραγματική θέση του ακινήτου του.   

Ø Προσδιορισμός ρυμοτομούμενων τμημάτων και διόθρωση στοιχείων πράξεων εφαρμογής
-(ΚΩΔ. 205)-

Ø  Χαράξεις οικοπέδων, θεμελίων, κατακόρυφων μεταλλικών κατασκευών-(ΚΩΔ. 206)-

Ø  Διεκπαιρέωση υποθέσεων κτηματολογίου που αφορούν κυρίως μεταβολές: -(ΚΩΔ. 207)-             

              α. Συνένωση αγροτεμαχίων

              β. Κατάτμηση οικοπέδων

              γ. Κατάργηση δουλειών εισόδου

              δ. Διόρθωση γεωμετρικών ορίων, εμβαδών

Ø Χαράξεις Ρυμοτομικών Γραμμών-(ΚΩΔ. 208)-

Ø Ογκομετρήσεις για τον υπολογισμό των κ.μ. πρανών υλικών-(ΚΩΔ. 209)-

Ø     Διεκπαιρέωση υποθέσεων Δασαρχείου-(ΚΩΔ. 210)-

Ø  Πράξεις αναλογισμού-(ΚΩΔ. 211)-

Ø  Οριοθετήσεις αιγιαλών-(ΚΩΔ. 212)-

Ø  Αποτυπώσεις και διευθετήσεις ρεμάτων-(ΚΩΔ. 213)-