1. Εμβαδόν (στρέμματα) :

2. Πολυγωνομετρία (στάσεις) :

3. ΕΓΣΑ (ίδρυση στάσεων) :

4. Εντός Σχεδίου: Εκτός Σχεδίου:

5.1. Εάν είναι ΕΝΤΟΣ σχεδίου: Κάλυψη: Κλίμακα:

5.2. Εάν είναι ΕΚΤΟΣ σχεδίου: Κλίση εδάφους: Κλίμακα:

6. Μείωση % από το Πινάκιο: