Άδειες Λειτουργίας - ΤοπογραφΩ - Δίκτυο Μηχανικών

Άδειες Λειτουργίας

Εκτύπωση

1.Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
• Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΦΕΚ 3402 Β΄/31-12-2013) (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης - Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 – ΦΕΚ 2718 Β’/2012)
• Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) (ΦΕΚ 3403 Β΄/31-12-2013) (Το οποίο υπάγεται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης-Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12− ΦΕΚ 2718 Β΄/2012) 
Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 – ΦΕΚ 2718 Β’/2012)- εξαιρουμένων των υπεραγορών τροφίμων- ακολουθεί τη λεγόμενη διαδικασία της γνωστοποίησης.
Αναλυτικότερα, η διαδικασία της γνωστοποίησης βρίσκει εφαρμογή στις παρακάτω δραστηριότητες:

- Οπωροπωλείο
- Κρεοπωλείο
- Παντοπωλείο
- Πτηνοπωλείο
- Αυγοπωλείο
- Ιχθυοπωλείο
- Γαλακτοπωλείο
- Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων 
- Καφεκοπτείο
- Πρατήριο ελαίων και λιπών
- Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
- Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
- Πρατήριο Άρτου
- Πρατήριο έτοιμου φαγητού
- Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
- Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
- Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
- Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κτλ σε εμπορικά καταστήματα
- Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων

Η διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων του ενδιαφερομένου και του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού ενώ πλέον σχεδιαγράμματα και λοιπά δικαιολογητικά φυλάσσονται σε φάκελο εντός του καταστήματος. 
Με την κατάθεση των υπεύθυνων δηλώσεων για τη γνωστοποίηση και το απαιτούμενο παράβολο, ο οικείος Δήμος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 ΥΔ (ΦΕΚ 2718 Β’/2012) η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο κατάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΑ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ» ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 100KG ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αντίστοιχη διαδικασία ισχύει με βάση το ΦΕΚ 3403 Β΄/ 31-12-2013 Λειτουργία Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) 
Αναλυτικότερα, η διαδικασία της Γνωστοποίησης βρίσκει εφαρμογή στις παρακάτω δραστηριότητες:

- Κομμωτήριο
- Κουρείο
- Κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών
- Εργαστήριο Δερματοστιξίας (tattoo)


2.Καταστήματας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) 
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις. (αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 ΥΔ - ΦΕΚ 2718 Β’/2012)
Αναλυτικότερα, η διαδικασία για τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) βρίσκει εφαρμογή στις παρακάτω δραστηριότητες:

- Εστιατόριο 
- Ταβέρνα
- Ψητοπωλείο
- Οβελιστήριο
- Ψησταριά
- Οινομαγειρείο
- Ψαροταβέρνα
- Πιτσαρία 
- Ουζερί
- Μπυραρία
- Σνάκ Μπάρ
- Καφετέρια
- Καφενείο
- Μπάρ
- Κυλικείο
- Αναψυκτήριο

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση – δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή − οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
γ) Τοπογραφικό Διάγραμμα και σχεδιάγραμμα της περιοχής.

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), υποβάλλονται στο Δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου. 
Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από το Δήμο). Επίσης υποβάλλεται, δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
γ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.).
δ) Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ).
ε) Στην περίπτωση χορήγησης άδειας για καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου).
στ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο με την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας, ανάλογα με το είδος του καταστήματος.
ζ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17−12−2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007).
η) Μισθωτήριο.
θ) Βεβαίωση Δ. Ο. Υ περί ενάρξεως - μεταβολής ασκήσεως επαγγέλματος.
ι) Βεβαίωση μη οφειλής στο δήμο
κ) Διαγράμματα ροής.

Αν πρόκειται για κέντρα διασκέδασηςυποβάλλονται επί πλέον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
β) Τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία . Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β΄/6−10−1981).
δ) Για κέντρα διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων σχέδιο εις τριπλούν, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα εμφαίνεται η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, ο αερισμός – εξαερισμός και η ηχομόνωση του χώρου.

3.ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
Αδειοδοτούνται από τον Αρμόδιο Δήμο Συμφωνα με την Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου. (Φ.Ε.Κ 3106Β/09.12.2013)

4.ΘΕΑΤΡΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα. Συμφωνα με την Αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου. (Φ.Ε.Κ 3106Β/09.12.2013)

5.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, συμφωνα με την αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 ΥΔ - ΦΕΚ 2718 Β’/2012

6.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα. Σύμφωνα με την αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 ΥΔ - ΦΕΚ 2718 Β’/2012)

7.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΝΤΙΝΕΣ)
Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (Σύμφωνα με την αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 ΥΔ - ΦΕΚ 2718 Β’/2012)


8.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Σύμφωνα με την αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 ΥΔ - ΦΕΚ 2718 Β’/2012)

9.ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΝΤΟΣ)
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα.ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αδειοδοτούνται από τις κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας (Π.Υ.Υ.).ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ)
AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: ΤΟΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ
Στο Φ.Ε.Κ713 Β /13-3-2012 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 70A/10.04.2001 ΠΔ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 84

3.ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ)
AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας Οικείας Περιφέρειας.
Στο Φ.Ε.Κ713 Β /13-3-2012 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 70A/10.04.2001 ΠΔ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 84

4.ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ Η ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ - Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας Οικείας Περιφέρειας.

5.ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας Οικείας Περιφέρειας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μονάδων Αδυνατίσματος - Διαιτολογικών Μονάδων σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 1010/Β/2013

6.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας Οικείας Περιφέρειας.
Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται.
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1012/Β/2013

7.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας Οικείας Περιφέρειας.
Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται.
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 1011/Β/2013

8.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας Οικείας Περιφέρειας.
Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 1009/Β/2013.

9.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας Οικείας Περιφέρειας.
Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 1008/Β/2013

10.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας Οικείας Περιφέρειας.
TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ . 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α').


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 3982/2011
(ΜΗ ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)(Υ.Α αριθμ. οικ 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β – Άρθρο 3 ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ άρ. 19 παρ.1,3 Ν.3982/2011)
Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3982/2011 Δίνεται από την οικεία Περιφέρεια – Δ/νση Ανάπτυξης

2.ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 3982/2011 
(ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ άρ. 19 παρ. 4−5 Ν.3982/2011)
Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Δίνεται από την οικεία Περιφέρεια – Δ/νση Ανάπτυξης

3.ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα – Δ/νση Ανάπτυξης

4.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ και ΑΜΙΓΩΝ ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα - Δ/νση Ανάπτυξης.

5.ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα - Δ/νση Ανάπτυξης.

6.ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα - Δ/νση Ανάπτυξης.


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

1.ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.
Αρμόδια Υπηρεσία για την αδειοδοτηση η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14) και ισχυει.

2.ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΩΝ - ΒΑΦΕΙΩΝ.
Αρμόδια Υπηρεσία για την αδειοδοτηση η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14) και ισχυει.

3.ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
Αρμόδια Υπηρεσία για την αδειοδοτηση η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14) και ισχυει.


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Αρμόδιος φορέας:Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού , Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 ,Τ.Κ. 14234 , Νέα Ιωνία Αθήνα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 3057Β / 18.11.2012.

2.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αρμόδιος φορέας:Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού , Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 ,Τ.Κ. 14234 , Νέα Ιωνία Αθήνα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 3057Β / 18.11.2012.

3.ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
Αρμόδιος φορέας:Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού , Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 ,Τ.Κ. 14234 , Νέα Ιωνία Αθήνα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 3057Β / 18.11.2012.


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε.Ο.Τ.

1.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ. 
Αδειοδοτούνται από τις κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). 

2.ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών εγκαταστάσεων χορηγεί άδεια ο ΕΟΤ [Ν. 3536/2007]. Για τις λοιπές κολυμβητικές δεξαμενές (πλην των ιδιωτικών) χορηγείται, χωρίς διαδικασία προέγκρισης, άδεια λειτουργίας από τον οικείο ΟΤΑ βάσει της Γ1/443/73 υγειονομικής διάταξης όπως ισχύει. Η εν λόγω άδεια αναφέρεται μόνο στους υγειονομικούς όρους που πρέπει να πληροί η κολυμβητική δεξαμενή.


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΝΘΥΣΗ ή ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Αρμόδιος φορέας: Διεύθυνση ή Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Οίκειας Περιφέρειας.
Στο ΦΕΚ 3169Β / 12.12.2013 ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Αθλητικής Σχολής.ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ

1.ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) 
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα ( ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ )

2.ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ (Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1364 Β’/2007):
2α. ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2β. ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH 

3.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Β.Σ.Ο.Φ)
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΑΠΟ Δημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

4.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ, ΤΣΙΡΚΟΥ, Κ.Λ.Π):
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα ή Δήμο.

5.ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΙΓΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα.

6.ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Χορηγείται από τον Αρμόδιο Δήμο ή Κοινοτητα.
6α.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6β.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOY ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

7.ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα.
Στο ΦΕΚ 8Α / 10.01.2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4229 ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία αδειας και λειτουργίας χώρου παραστάσεων.

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.3% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  128  χώρες

500288

Σήμερα:1
Εχθές:8
Στην εβδομάδα:83
Πριν μια εβδομάδα:84
Στο μήνα:167
Πριν ένα μήνα:368

Sunday the 14th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins