Υπηρεσίες σε Τεχνικά Γραφεία - ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο - Δρ. Τοπογράφος ΕΜΠ - Ηλίας Γραμματικογιάννης

Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Τεχνικά Γραφεία

Εκτύπωση

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε τεχνικά γραφεία αφορούν κυρίως:

Ø  Συνεργεία αποτυπώσεων, όπου αρκετά μεγάλες εκτάσεις αποτυπώνονται και παραδίδονται με τα αντίστοιχα τεύχη μετρήσεων, όπως επιτάσσουν οι προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών μελετών. Τα συνεργεία αποτυπώσεων αποτελούνται απο έμπειρους μηχανικούς σε δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα για τη διενέργεια απαιτητικών μετρήσεων, σε πανελλαδική κλιμακα -(ΚΩΔ. 401)-

Ø  Μικρομετακινήσεις, όπως και για τις κατασκευαστικές εταιρείες αφορούν τον προσδιορισμό μετακινήσεων δομικών στοιχειων που λαμβάνουν χώρα συνήθως από την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών -(ΚΩΔ. 402)-

Ø  Στελέχωση εταιρείων με πτυχία των κατηγοριών: Κατηγορία 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, Κατηγορία 13. Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων), Κατηγορία 16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές), Κατηγορία 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998). -(ΚΩΔ. 403)-


Το σχήμα συνεργασίας με τα Τεχνικά - Μελετητικά Γραφεία είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και περιλαμβάνει εργασίες από ένα αρκετά μεγάλο φάσμα των εργασιών του Αρχιτέκτονα, Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού.


ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.3% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  128  χώρες

501338

Σήμερα:8
Εχθές:42
Στην εβδομάδα:90
Πριν μια εβδομάδα:117
Στο μήνα:235
Πριν ένα μήνα:562

Thursday the 13th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins