Προκήρυξη Έργου: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Προκήρυξη Έργου: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

6/2/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», προτίθεται να αναθέσει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α’ 3) για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης το έργο με τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων».

Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 147.600,00 ευρώ.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών ορίζεται η 25-02-2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β' «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής (συνημμένο αρχείο).
Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»

Σχετικά αρχεία

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.4% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  127  χώρες

498752

Σήμερα:2
Εχθές:4
Στην εβδομάδα:2
Πριν μια εβδομάδα:25
Στο μήνα:59
Πριν ένα μήνα:107

Wednesday the 27th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins