Ενστάσεις απο τοπογράφους για το αρχαιολογικό κτηματολόγιο

Ενστάσεις απο τοπογράφους για το αρχαιολογικό κτηματολόγιο

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Την ακύρωση του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το υπουργείο Πολιτι­σμού για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του και την επαναπροκήρυξη του με τους όρους που προβλέπο­νται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών, ζητεί ο Πανελλήνιος Σύλλο­γος Διπλωματούχων Αγρο­νόμων Τοπογράφων Μηχα­νικών.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «π επιλογή του υπουργείου δεν ήταν η σύνταξη ενός αρχαιολογικού "κτηματολο­γίου" συμβατού με τις προ­διαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, αλλά η κα­ταγραφή κατά το δοκούν της ακίνητης περιουσίας του, με όρους τεχνικά ανε­παρκείς και ομάδα εκτέλε­σης έργου με υπό αμφισβή­τηση τεχνογνωσία».

Οι τοπογράφοι μηχανικοί υποστηρίζουν ότι ο συγκε­κριμένος διαγωνισμός θα έχει «αμφιβόλου ποιότητας μελετητικό αποτέλεσμα και διασπάθιση κονδυλίων που δεν θα οδηγήσουν σε παρα­δοτέο προϊόν συμβατό με το Εθνικό Κτηματολόγιο».
Επίσης, αναφέρονται στον όρο της προκήρυξης, σύμ­φωνα με τον οποίο απαιτεί­ται από τους υποψηφίους αναδόχους να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των πέντε τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, μεγαλύτερο του 100% από το υπό ανάθεση έργο, τονίζοντας ότι «δεν εί­ναι δυνατόν στην Ελλάδα των μνημονίων, των χρεο­κοπημένων τραπεζών που δεν δίνουν ούτε χίλια ευρώ επιχειρηματικό δάνειο, των απειροελάχιστων αναθέσε­ων μελετητικού αντικειμέ­νου, να τίθενται τέτοια προ­απαιτούμενα».
Μάλιστα, θεωρούν ότι με την απαίτηση αυτή «το συ­γκεκριμένο πρόγραμμα οδεύει με τις κυβερνητικές ευλογίες και ενδεχομένως με έξωθεν πιέσεις σε εται­ρείες του εξωτερικού και ίσως σε κάποιες μετρημέ­νες στα δάχτυλα του ενός χεριού εταιρείες της ημεδα­πής», ενώ αναφέρουν ότι η σύνταξη αρχαιολογικού «κτηματολογίου», με οποιαδή­ποτε άλλη διαδικασία πλην του Νόμου 3316/2005 εί­ναι παράνομη και καταχρη­στική.

Αναδημοσίευση από www.elemtee.gr

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.4% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  127  χώρες

498752

Σήμερα:2
Εχθές:4
Στην εβδομάδα:2
Πριν μια εβδομάδα:25
Στο μήνα:59
Πριν ένα μήνα:107

Wednesday the 27th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins