Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών κατεδάφισης

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΔΟΚΚ/Β - Έγγραφο 10914/19-2-2013 "Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών κατεδάφισης"
http://www.ypeka.gr/