Κοινή απόφαση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ και ΠΣΔΑΤΜ με θέμα "Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού"

Κοινή απόφαση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ και ΠΣΔΑΤΜ με θέμα "Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού"

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων – ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Και Χωροτακτών - ΣΕΠΟΧ
Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας Και Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΣΕΜΠΧΠΑ
Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - ΠΣΔΑΤΜ
Θέμα: Πρωτοβουλία, για τη διαμόρφωση διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού.
Οι επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, εκτιμώντας ότι:
- Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση αποτελεί βασική εξέλιξη στα ζητήματα σχεδιασμού της χώρας,
- Η χρονική περίοδος στην οποία επιχειρείται η μεταρρύθμιση αυτή, είναι κρίσιμη για τη χώρα,
- Η ολοκληρωμένη / συστημική προσέγγιση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε διαρθρωτικής αλλαγής, καθώς κάθε προσπάθεια διεκπεραιωτικού χαρακτήρα φαλκιδεύει μια βιώσιμη προοπτική και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε νέα προβλήματα εφαρμογής, επισημαίνουν από κοινού τα ακόλουθα:
- Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εντάσσεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο / στρατηγική μεταρρύθμισης, συμφωνημένο, με βάση τις σημερινές συνθήκες αλλά και με μακροπρόθεσμη προοπτική.
- Αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου, δυναμικού, εφαρμόσιμου και αποτελεσματικού μοντέλου χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη χώρα το οποίο να:
× περιλαμβάνει ποσοτικά προσδιορισμένες προτεραιότητες στρατηγικής / πολιτικής,
× δημιουργεί ένα περιβάλλον σταθερότητας,
× επιτυγχάνει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στη ρύθμιση και την ευελιξία,
× συνδέεται με την επιδιωκόμενη ανάπτυξη στη λογική της ενδυνάμωσης των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας,
× προωθεί ένα σύστημα ουσιαστικής και δημοκρατικής διακυβέρνησης,
× ευθυγραμμίζεται με τις υφιστάμενες οργανωτικές δομές και αρμοδιότητες στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την πιο πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση,
× εναρμονίζει σταδιακά τις “bypass” διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια.
- Ο προγραμματισμός εφαρμογής της συνολικής μεταρρύθμισης στην κατεύθυνση του νέου μοντέλου (δηλαδή πολύ πέρα της παρούσας - επιχειρούμενης αλλαγής), θα πρέπει να είναι δεσμευτικός και να προσδιοριστεί με σαφή χρονικά και οικονομικά δεδομένα, ώστε να είναι ρεαλιστικός.
- Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας ισχυρός μηχανισμός παρακολούθησης, αξιολόγησης και προσαρμογής της πορείας υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος εφαρμογής.
Με βάση τα παραπάνω, οι επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα πρωτοβουλία, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης και επιπλέον επισημαίνουν ότι θα πρέπει να αναδειχτεί και η σπουδαιότητά της, τόσο σε σχέση με τις παρούσες συνθήκες, όσο και σε σχέση με την ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συνολικής ενδυνάμωσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος σχεδιασμού.
Στα πλαίσια μιας συνταγματικά ορθής δημοκρατικής διαδικασίας, που οφείλει να προηγείται των αποφάσεων, προτείνουμε τη διενέργεια ενός διαλόγου ανοικτού σε επιλεγμένους και αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Ο διάλογος αυτός θα οργανωθεί όχι στην κατεύθυνση της διαβούλευσης αλλά σε εκείνη της διαμόρφωσης δεσμευτικών θέσεων.
Σε αυτή τη βάση, εκτιμούμε ότι απαιτείται η συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων με τη δημόσια διοίκηση και καλούμε την Πολιτεία να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα.
 
Πηγή: http://www.sadas-pea.gr/images/stories/various/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97.pdf

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.4% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  127  χώρες

498752

Σήμερα:2
Εχθές:4
Στην εβδομάδα:2
Πριν μια εβδομάδα:25
Στο μήνα:59
Πριν ένα μήνα:107

Wednesday the 27th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins