Επιδότηση Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών Αναδρομικά

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013

Ο ΣΤΥΕ σε ανακοίνωση του, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Ανδρέας Στοϊμενίδης και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Ζηλούδης σημειώνει ότι «σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ έχει ξεκινήσει σειρά ενεργειών με στόχο την επιδότηση της εκπαίδευσης των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Αναμένεται δε, η ανακοίνωση σχετικής πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Μηχανικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», η οποία θα έχει και αναδρομική ισχύ (δηλαδή θα αφορά και όσους έχουν ήδη εκπαιδευθεί). Ο ΣΤΥΕ θα παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώνει τους συναδέλφους για την εξέλιξή του».

Πηγή: Newsletter TEE 4/3/2012