Μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Την "έντονη ανησυχία και την αντίθεση για τις επαπειλούμενες σοβαρές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον με όλα τα παρελκόμενα από τη σχεδιαζόμενη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του φυσικού ορυκτού πλούτου της περιοχής" αλλά και την απαίτηση για "απόλυτο σεβασμό για το χώρο και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το πνεύμα του μεγάλου Σταγειρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη" εκφράζει με ψήφισμα του Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του ΑΠΘ σχετικά με την επιχειρούμενη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική.

Πηγή: Newsletter TEE 21/3/2013