Νέα υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Νέα υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης
Δείτε το 1205/14-3-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χ.Α.Π.
Τοπογραφικό διάγραμμα εντός σχεδίου
Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου
Τοπογραφικό διάγραμμα εκτός σχεδίου
Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου
Διάγραμμα δόμησης
http://www.ypeka.gr/