Εγκύκλιος Οδηγιών για την κατάρτιση – χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών για τα έτη 2014-2016

Εγκύκλιος Οδηγιών για την κατάρτιση – χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών για τα έτη 2014-2016

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων – Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ εξέδωσε Εγκύκλιο Οδηγιών για την κατάρτιση – χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών για τα έτη 2014-2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

Στην εγκύκλιο δίδονται αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Εκτέλεσης ΠΔΕ.  Οι διαδικασίες α) είναι σύμφωνες με τη πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για την εφαρμογή των Μνημονίων και των εφαρμοστικών αυτών νόμων όπως κάθε φορά ισχύουν, β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού του τρόπου εκτέλεσης του ΠΔΕ που είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη λήξη του 2013 και στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας. 

Το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη στήριξης και ανασυγκρότησης της πραγματικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό, στην κρίσιμη για τη χώρα οικονομική συγκυρία, καλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2013-2016, για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών και προθεσμιών της εγκυκλίου ώστε, με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να βοηθήσουν στην κατάρτιση του ΠΔΕ

Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/?p=10258

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.4% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  127  χώρες

498752

Σήμερα:2
Εχθές:4
Στην εβδομάδα:2
Πριν μια εβδομάδα:25
Στο μήνα:59
Πριν ένα μήνα:107

Wednesday the 27th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins