Αδειοδότηση επιχειρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Αδειοδότηση επιχειρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Τίθεται σε εφαρμογή η δυνατότητα αδειοδότησης επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει καταρτισθεί, καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία προς τα μέλη του.

Σύμφωνα με το Σχέδιο και τη σχετική νομοθεσία (Ν. 3982/2011) το ΤΕΕ αφού πιστοποιηθεί από το ΕΣΥΔ θα μπορεί να χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Από τις αρμοδιότητες του επιμελητηρίου εξαιρούνται εκείνες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.

Αδειοδοτικές αρμοδιότητες θα έχουν και τα παραρτήματα του ΤΕΕ σε όλη τη χώρα, εφόσον πιστοποιηθούν με την ίδια διαδικασία.

Προβλέπεται επίσης ότι οι αρμοδιότητες της  υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, είναι  ισοδύναμες με τις αρμοδιότητες που προβλέπει η νομοθεσία για τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Εκτός από την υποδοχή της αίτησης το ΤΕΕ θα πρέπει να ενημερώνει τους επιχειρηματίες, υποχρεωτικά μέσω διαδικτυακού τόπου, σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Το επιμελητήριο αποκτά παράλληλα και ελεγκτικές αρμοδιότητες με διενέργεια επιθεωρήσεων:

- για να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί από αυτό

-δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που συντάσσεται σε συνεργασία με τις Αδειοδοτούσες Αρχές της Περιφέρειας και

-μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το φορέα αδειοδότησης (Διεύθυνση Ανάπτυξης ή επιμελητήριο). Το σχέδιο ΠΔ προβλέπει ωστόσο ότι η επεξεργασία αίτησης η οποία υποβάλλεται στο ΤΕΕ ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του ιδίου και δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη  Αδειοδοτούσα Αρχή.

Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/?p=10244

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.3% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  128  χώρες

500860

Σήμερα:3
Εχθές:15
Στην εβδομάδα:145
Πριν μια εβδομάδα:111
Στο μήνα:319
Πριν ένα μήνα:420

Sunday the 19th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins