ΣΠΜΕ: Ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣΠΜΕ: Ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 02 Απριλίου 2013

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
»
Λαμβάνοντας υπόψη την αναστάτωση που επικρατεί σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα θέλαμε να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις.

Η απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 (ΦΕΚ 2496 Β’/04-11-11) στο Άρθρο 2 ορίζει τη Διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, σ την παράγραφο 1γ) αναφέρεται ότι απαιτείται: «Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.).»
Επιπλέον, ο Ν.4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - Ν.Ο.Κ.) ορίζει τα εξής:

Άρθρο 4, παρ. 1στ:
άδεια δόμησης για αλλαγή χρήσης απαιτείται «σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της
στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης».

Άρθρο 5, παρ . 2: «Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέ σεις επί μέρους μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση.Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης».

Παρ’ όλα αυτά, είναι σύνηθες το φαινόμενο κάθε δήμος να ζητάει και διαφορετικά δικαιολογητικά (π.χ. άδεια αλλαγής χρήσης) προκαλώντας σύγχυση και καθυστερήσεις στους συναδέλφους και στους ιδιοκτήτες. Αυτό είναι εξοργιστικό να συμβαίνει σήμερα που (δήθεν;)
θέλουμε να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και η απλοποίηση των διαδικασιών. Τη σύγχυση αυτή μάλιστα επιτείνουν και οι Τεχνικές Οδηγίες οι οποίες εκδόθηκαν από το ΥΠΕΚΑ τον Δεκέμβριο του 2012, οι οποίες περιλαμβάνουν οδηγίες για απαίτηση έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης,
καθ’ υπέρβαση του ΝΟΚ!

Ως εκ τούτου, ζητάμε:
1)
Να ισχύσει άμεσα η Ταυτότητα Κτηρίων, ώστε να εξαλειφθεί δια παντός η σύγχυση που παρατηρείται, μεταξύ άλλων, και
στο θέμα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2)
Να διορθωθούν άμεσα οι αντιφατικές οδηγίες που έχουν δοθεί στα άρθρα 4 και 5 των Τεχνικών Οδηγιών (Δεκέμβριος 2012)
και να σταλεί εγκύκλιος σε όλες τις Υ.ΔΟΜ. και στους Δήμους, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόζουν τη διατύπωση του ΝΟΚ,
όποτε παρατηρείται αντίφαση μεταξύ Νόμου και Οδηγιών.

Πηγή: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.4% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  127  χώρες

498752

Σήμερα:2
Εχθές:4
Στην εβδομάδα:2
Πριν μια εβδομάδα:25
Στο μήνα:59
Πριν ένα μήνα:107

Wednesday the 27th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins