«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο:
«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
 
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθούν ο ωφελούμενοι.
  Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες).
  Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η εν λόγω επιχορήγηση  αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την πρόσληψη.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της πρόσκλησης (https://www.voucher.gov.gr
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 45.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
  20.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ (επιδότηση 2.700,00€)
  25.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επιδότηση 2.400,00€)
 
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. προτίθεται  να συνεργαστεί με πλήθος εταιρειών του ιδιωτικού τομέα σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, ώστε η επιμόρφωση να είναι ουσιαστική, να συνδέεται με την πρακτική άσκηση, που θα λειτουργήσει ως τέτοια. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για την πρόσκληση αλλά και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και διενέργειας προγραμμάτων κατάρτισης, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση (Κείμενο για διαβούλευση που έληξε 15/3/13)


                                                                    .......................................... 
 
 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
 
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. πρόκειται να συμμετάσχει στη δράση «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (απασχόληση) διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες)
- Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
- Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση (https://www.voucher.gov.gr), θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας».
Ωφελούμενοι:
- 15.000 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ (εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/Ενώσεις – π.χ. μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε. με κριτήριο το εισόδημά τους ή εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ). ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ: 2.700,00€
- 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ). ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ: 2.400,00€
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ: 15/4 – 20/5/13
στη διεύθυνση: https://www.voucher.gov.gr
(Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με πλήθος εταιρειών του ιδιωτικού τομέα σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, ώστε η επιμόρφωση να είναι ουσιαστική και να συνδέεται με την πρακτική άσκηση που θα λειτουργήσει ως τέτοια. Θα δημιουργηθούν σεμινάρια που θα καλύψουν κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα (ενημέρωση για αιτήσεις – σεμινάρια – εργασία), παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
 

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας – Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο


                                                                  ................................................Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους έως 29 ετών"
 
Ξεκίνησε στις 15/04/2013  η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους έως 29 ετών" που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ.
Η περιγραφή του προγράμματος, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, το αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις και οι διευκρινιστικές ανακοινώσεις  έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Προσκλήσεις-Προκηρύξεις του www.espa.gr  και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2376. Σημιεώνεται ότι η υποβολη αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.voucher.gov.gr
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
Είδος
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/4/2013
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους μέχρι 29 ετών, παρατηρήθηκαν φαινόμενα επιθετικής προσέλκυσης ανέργων, εκ μέρους εν δυνάμει παρόχων κατάρτισης.
Επειδή πάγιος και σταθερός στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι:
- Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κατάρτισης προς τους ανέργους,
- Η ενδυνάμωση του στοιχείου της ατομικής επιλογής του ανέργου, ως προς τον πάροχο κατάρτισης, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα κριτήριά του
- Η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων κατάρτισης και
- Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατάρτισης στο σύνολό του, 
κρίνεται επιβεβλημένο και απαραίτητο να διευκρινίσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή όλων των ενδιαφερόμενων στα εξής:
- Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται προσωπικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο άνεργο
- Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο κατά το διάστημα 15/4 έως 20/5
- Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.
- Αιτήσεις σε ημερομηνία προγενέστερη των προαναφερόμενων και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρες και δεν εξασφαλίζουν συμμετοχή του ενδιαφερόμενου ανέργου στο πρόγραμμα.
- Το μητρώο παρόχων κατάρτισης, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα προκύψει κατόπιν της διαδικασίας που αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση και σε κάθε περίπτωση μετά και την 15/4, οπότε και ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δυνητικούς παρόχους.
- Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ ωφελούμενου, επιχείρησης και παρόχου κατάρτισης δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας, αλλά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Κατά συνέπεια, ο ωφελούμενος - άνεργος είναι καταρτιζόμενος και θα δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα.
- Μετά από τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας.
- Επίσημη πληροφόρηση για το πρόγραμμα παρέχεται μόνο από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: www.epanad.gov.gr, www.eye-ekt.gr, www.voucher.gov.gr και την επίσημη τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης του Υπουργείου 800 1144444.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της πρόσκλησης και την παραπάνω ανακοίνωση – σύσταση το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε να διαφυλάξει τους ανέργους από πρακτικές που δεν συνάδουν με την αξιοποίηση του δημόσιου αγαθού της κατάρτισης αλλά και για να υπερασπισθεί το δημόσιο συμφέρον.
 
Πηγή: ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ.  Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.4% Greece
United States 9.5% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.8% Germany
Turkey 0.5% Turkey
Romania 0.4% Romania
France 0.2% France
Netherlands 0.2% Netherlands
Austria 0.1% Austria
Σύνολο:  127  χώρες

498752

Σήμερα:2
Εχθές:4
Στην εβδομάδα:2
Πριν μια εβδομάδα:25
Στο μήνα:59
Πριν ένα μήνα:107

Wednesday the 27th. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins