Αμοιβή μηχανικού για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και υπολογίστε το κόστος εργασιών

Θέση Ιδιοκτησίας:

Νομός:
Χρονολογία κατασκευής αυθαιρέτου:

Εμβαδόν αυθαιρέτου τ.μ.
Επιλέξτε τα κάτωθι εάν στο κτίσμα: